Sárbogárdi Múzeum Egyesület

Nevezetességek

Katolikus templom

Katolikus templom

Sárbogárd első katolikus templomát (Pusztatemplom) 1459-ben Szűz Mária tiszteletére szentelték fel. Ezt a templomot 1526-ban a törökök elpusztították. A törökök kiűzése után Sárbogárdra református családok települtek. A századfordulóig kevés katolikus család lakott itt, így a XIX. századig katolikus templom se épült a városban. A hívek lelki gondozását az abai jezsuiták látták el. 1770-től Sárbogárd a sárszentmiklósi római katolikus plébánia filiája lett. Sárbogárdon és Tinódon 1787-ben mindössze 483 katolikust regisztráltak. Számuk a következő évtizedekben a betelepülésekkel gyorsan növekedett. Bogárd-Tinódon katolikus plébánia alapítására a következő évszázad második felében, 1862-ben került sor. Ekkor a katolikusok lélekszáma 1200 fő körül mozgott. Ekkor határozza el a székesfehérvári püspök, Farkas Imre, hogy Sárbogárdon önálló plébániát hoz létre. A püspökség plébánia céljára megvásárolta Sigray László 1800 körül épült kúriáját a hozzá tartozó gazdasági épületekkel együtt. A torony nélküli imatermet az épülethez tartozó magtárból és istállóból alakították ki, s 1862-ben Szent László király tiszteletére avatták fel. A hívek száma 1869-ben 1368 fő. Hiába azonban a nagy létszám, ha köztük tehetős alig akadt. A hívek zöme ugyanis az uradalmi pusztákról beköltöző nincstelen szegények közül került ki. Az elszegényedett eklézsia oly mértékben eladósodott, hogy az imatermet pedig annak rossz állapota miatt 1892-ben Steiner Fülöp megyéspüspöknek be kellett záratnia. Az imaterem bezárása hatására a katolikusok körében mozgalom indult új templom építésére. 

A mai neogótikus stílusú templom alapkőletételére 1893. május 21-én, pünkösd vasárnapján került sor. Gr. Zichy Nándor építési anyaggal és fuvarral segítette a munkálatokat. A kő kitermelését a katolikus hívek önkéntes munkájával végezték. A templomot 1894-ben Szent László nevére Steiner Fülöp székesfehérvári püspök szentelte föl. A templomépítés megindította az egyház körüli közösségek szerveződését is. A második ezredforduló utáni években több lépcsőben megújult a templom, felújították a plébániát, hozzá közösségi terem épült. Orgonáját az Országh orgonagyárban 1902-ben építették. A háborúban megsérült orgonát 1949-ben újították fel.

Támogasson minket!

Amennyiben egyetért Egyesületünk kultúra pártoló és ápoló tevékenységével, s szeretné, hogy Sárbogárd emlékeit méltó helyen őrizzük és mutassuk be, támogasson bennünket adója 1 százalékával!

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület adószáma: 18003644-1-07

Köszönjük a segítségét!