Sárbogárdi Múzeum Egyesület

Nevezetességek

Katolikus templom

Katolikus templom

Zichy Zsigmond 1770-ben Sárszentmiklós újratelepítésével egy időben a hívek nélkül maradt Rác templom köveiből egy uradalmi épület átalakításával kápolnát építtetett. A templom első plébánosa Perits Ferenc lett1779-től. A templom mai formáját 1795-re nyerte el s ezt Szent László nevére szentelték fel. A templom mellett plébánia és iskola is épült. Légrádi József plébános kezdeményezésére 1842-ben elevenítették föl a középkori hagyományt, s a templomot Szent Miklós nevére újraszentelték. Légrádi József 1872-ben halt meg. Ekkor az itt élő katolikus hívek száma már 5-600 fő lehetett. A templom plébánosai voltak: 1770-72-ig Küszöghy Imre, 1779– Perits Ferenc, 1798– Szabady Gáspár, 1810– Schützenhoffer Mihály, 1815– Lubrik András, 1818– Román András, 1834– Vadász Mihály, 1839– Gangó József, 1842– Légrády József, 1872– Nyers István, 1907– Kapitány Gyula, 1934– Tar János, 1964– Németh K. János, 1983– Bolla Jenő, 1987-től a sárbogárdi plébános mellett Varga László hitoktató látja el a hívek gondozását. A templomba orgona 1883-ban került. Ezt az Országh orgonagyárban készítették. A templom legutóbbi, 1970-es évekbeli felújításakor a történelmi változékonyságot is jelezni kívánta a műemlékvédelmi hatóság. Az eredeti besenyő település, Szentmiklós Árpád-kori templomának építészeti elemei mellett a török időkben itt élő görög katolikus rácok (szerbek) templomépítésére jellemző hagymakupola, és a toronytetőn lévő kettős kereszt, régi keresztelő medence jelzik e változékonyságot. Ez a kulturális sokszínűség teszi ezt a templomot a mai falu különlegesen szép jelképévé. 

A templom előtti szép park a Zichy uradalomé volt. Itt áll, templom előtt az 1885-ben emelt Szentháromság szobor. A parkot később a községnek átadták. Itt búcsúztatták, s innen indultak a frontra az első- és második világháborúba a térség falvaiból besorozott katonák. A parkban, a templom előtti téren áll a hősi emlékmű. Ezt a rendszerváltás után állították lakossági összefogással. 

Támogasson minket!

Amennyiben egyetért Egyesületünk kultúra pártoló és ápoló tevékenységével, s szeretné, hogy Sárbogárd emlékeit méltó helyen őrizzük és mutassuk be, támogasson bennünket adója 1 százalékával!

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület adószáma: 18003644-1-07

Köszönjük a segítségét!