Sárbogárdi Múzeum Egyesület

Nevezetességek

Főszolgabírói hivatal

Főszolgabírói hivatal

E házban működött a járási főszolgabírói hivatal. A járás nevezetes főszolgabírája volt
Kenessey Gyula, akinek emlékére a ház homlokzatán 1994-ben helyezett el emléktáblát
halálának 50. évfordulóján a még élő családtagok jelenlétében Németh Rudolf polgármester.
Kenessey Gyulát a nyilas hatalomátvétel után tartóztatták le, majd hurcolták Dachauba, ahol
1945 februárjában halt meg.
A háború után az épületben rendezkedett be a járási rendőrkapitányság. Az 56-os forradalom
leverése után itt verték véresre a forradalmi események több szereplőjét.
Később a sokasodó rendőri feladatok miatt az épület udvarában a bűnügyi osztály számára
faházat építettek, ami miatt a rendőri állomány egészen az új kapitányság felépítéséig igen
mostoha körülmények között dolgozhatott.

Támogasson minket!

Amennyiben egyetért Egyesületünk kultúra pártoló és ápoló tevékenységével, s szeretné, hogy Sárbogárd emlékeit méltó helyen őrizzük és mutassuk be, támogasson bennünket adója 1 százalékával!

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület adószáma: 18003644-1-07

Köszönjük a segítségét!