Sárbogárdi Múzeum Egyesület

Nevezetességek

Árpád mozi

Árpád mozi

Meilicher Vince Székesfehérvár Szabad Királyi Város Apolló Mozgófényképszínháza megbízásából még a némafilmek korában kezdte a mozizást Sárbogárdon. A Mészöly vendéglőben bérlőként, egy géppel vetített. Ezt a mozit Apolló Mozgó Sárbogárd néven hirdették a moziplakátok. A kezdetekről a Sárbogárd és Vidéke 1913. november 18-i száma ad hírt: „Sárbogárd község képviselőtestületének f. hó 15-én tartott rendkívüli ülésének tárgysorozatán többek között szerepelt a székesfehérvári „Apolló” mozgófénykép-színház tíz évi kizárólagos engedély iránti kérelme.” A következő számban olvashatjuk, hogy a testület az ajánlatot elfogadta és évi 500 korona bérleti díjat határozott meg a mozi számára.

Meilicher Vince a mozizás mellett fuvarozással sok év alatt takarított meg annyi pénzt, hogy 1938-39-ben az Andrássy úton, a Református Olvasókörrel szemben elkezdte építtetni Szoviár Ignác építésszel a saját moziját, amelyet Árpád Filmszínháznak nevezett el. Vince bácsi agglegényként az egész életét ennek a mozinak áldozta. A mozi hátsó részén épült lakásban laktak a családtagok. A családból ma már nem lakik senki Sárbogárdon. A háború után Vince bácsi tovább mozizott a régi stábbal, a félkarú jegyszedővel, Jóskával, a gépésszel és egy pénztárossal. A moziterem eredetileg nem emelt nézőteres volt. Hátul az emelt színpad páholyként szolgált, és a vetítőterem e mögött, az udvari részen volt. Esetenként itt műkedvelő színházi előadásokat is tartottak. A mozit 1948-ban államosították, Vince bácsit elbocsátották. A mozi a Megyei Moziüzemi Vállalat kezelésébe került. A 60-as években megfordították a nézőteret, hátra került a vászon, az emelt nézőtérre rögzített üléseket állítottak be. Kovács Sanyi bácsi ezután került oda gépésznek, felesége volt a jegyszedő, Medveczki Ferike volt a segédje. Az Az 1960-as évektől Stern Sándorné lett a mozi vezetője. A mozi a rendszerváltás után érdeklődés híján megszűnt. A mozi épületében ma kutya-, macska-tápbolt, valamint fodrászat működik. 

Támogasson minket!

Amennyiben egyetért Egyesületünk kultúra pártoló és ápoló tevékenységével, s szeretné, hogy Sárbogárd emlékeit méltó helyen őrizzük és mutassuk be, támogasson bennünket adója 1 százalékával!

A Sárbogárdi Múzeum Egyesület adószáma: 18003644-1-07

Köszönjük a segítségét!